Слободне наставне активности

Слободне наставне активности у 2022/23. године.

У новој школској години ученицима школе биће понуђене следеће слободне наставне активности: