Семинар – Рад са даровитим ученицима

Семинар -  Рад са даровитим ученицима

7. и 8. мај 2022. године

Циљ овог семинара је био да се упознамо са методама рада са даровитом децом, као и препознавање интелектуалних, емоционалних и мотивационих карактеристика тих ученика.

Овај семинар нам је помогао како да приступимо изради Плана индивидуализованог рада са даровитом децом по предметима, као и подршка у датој области у којој ученик показује изузетне способности.

Подељени у пет група бавили смо се израдом  педагошког профила даровитог ученика,где смо имали велику подршку водитеља семинара, др Мирјане Николић.

Према речима једног наставника, учесника семинара:“ Колеге су сада, свакако, у великој мери оспособљене да препознају и охрабре даровите као и да воде сву потребну документацију. Иако сам радио са даровитим ученицима, сада сам добио још информација о техникама и потенцијално квалитетнијем начину рада. Свакако ћу добијено знање и смернице, примењивати у свом будућем професионалном раду.“

А школа је према свом плану реализовала семинар „ Даровитост у предшколској установи и школи- препознавање и додана подршка“, каталошки број семинара је 195. К3П2, а запослени су осим нових знања добили и 16 сати стручног усавршавања, и два дана лепог дружења и рада са колегама.

Тим за професионални развој

a d g k s z