Правила понашања

Ђачки парламент је направио плакат о правилима понашања и тиме допрунео едукацији ученика.

ty