План уписа ученика у средње школе 2021/22.

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ   2021/22.

ПЛАН УПИСА НА ОСНОВУ КОНКУРСА

И МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА ЗА ЗАНИМАЊА за школску 2021/22.

МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ОДРЕЂЕНИХ ЗАНИМАЊА ЈУН 2021на територији ГРАДА ЛОЗНИЦЕ (ОВАЈ БРОЈ БОДОВА НАМ СЛУЖИ САМО КАО ОРЈЕНТАЦИЈА ).

 

НАЗИВ ШКОЛЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ЗАНИМАЊА

УПИС ЈУНИ 2021.

Степен-

Број

ученика

МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

ЈУНИ 2020

МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

ЈУНИ 2021.

ГИМНАЗИЈА www.loznickagimnazija.

edu.rs

     
 

   ПОСТОЈЕЋИ

     СМЕРОВИ

Друштвено језички смер IV -90 50,42 54,83
Природно математички смер IV- 60 68,16 87,90
Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику IV- 20 220,92 205,73
ЕКОНОМСКА ШКОЛА www.esloznica.rs      
 

ТРГОВИНА,

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Трговац III-15 40,48 41,59
Конобар III- 15 41,78 43,42
Кувар III-15 59,97 54,30
Посластичар III-15 44,55 44,63
Туристичко хотелијерски техничар IV-30 62,50 57,11
Кулинарски техничар* ** IV-30   52,26
 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Финансијски техничар IV-30 50,57 61,44
Економски техничар IV-30 65,63 66,07
Комерцијалиста IV-30 54,41 58,59
Правно пословни техничар IV-30 56,92 61,87
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА www.tehnickalo.

wordpress.com

     
 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Аутолимар III-15 42,96 46,37
Аутомеханичар III-15 51,35 58,52
Заваривач III-15 52,45 51,54
Механичар грејне и расхладне технике III-15 46,03 54,04
Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина IV-30 - 70,54
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Аутоелектричар *** III-15 62,65 63,01
Електричар *** III-15 - 59,07
Електротехничар енергетике IV-30 - 71,18
Електротехничар рачуна IV-30 83,16 83,71
 

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Архитектонски техничар IV-30 73,40 75,53
Декоратер зидних површина III-15 36,86 42,17
Керамичар-терацер-пећар III-15 45,05 46.13
СРЕДЊА   ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
  1. svetisavalo.

wordpress.com

     
 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ, ГРАФИЧАРСТВО

Техничар за заштиту животне средине IV-30 55,12 63,21
Техничар за хемијску ифармацеутску технологију IV -30 73,83 76,70
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ Оператер у прехрамбеној индустрији *** III-20 дуално + 10 уче - 41,23
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Медицинска сестра- техничар IV-30 83,07 86,21
Физиотерапеутски техничар IV-30 77,94 81,24
Медицинска сестра – васпитач*** IV-30 - 82,30
ЛИЧНЕ   УСЛУГЕ Фризер- 3 године IV-30 60,35 59,25
ДРУГЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ШКОЛЕ ЗА КОЈЕ СУ ПОКАЗАЛИ ИНТЕРЕСОВАЊЕ УЧЕНИЦИ ОСМИХ РАЗРЕДА У УПИТНИКУ
Занимање НАЗИВ ШКОЛЕ Минималан број бодова јуни 2021.
Електротехничар рачунара Средња школа, Крупањ 68,21
Електротехничар за електронику на возилима Електротехничка школа „Раде Кончар“ Београд-Палилула 73,16
Електротехничар електронике Електротехничка школа „Раде Кончар“ Београд-Палилула 73,47
Фризер Школа за негу лепоте, Београд 40,66
Маникир и педикир Школа за негу лепоте, Београд 61,83
Царински техничар Средња школа, Мали Зворник 63,82
Зубни техничар Зуботехничка школа, Београд, Звездара 85,66
Зубни техничар Медицинска школа, Шабац 83,06
Медицинска сестра техничар Медицинска школа, Шабац 77,77
Фармацеутски техничар Медицинска школа, Шабац 86,78
Ветринарски техничар Средња пољопривредна школа са домом ученика, Шабац 67,60
Медицинска сестра техничар Медицинска школа, Ваљево 77,42
Фармацеутски техничар Медицинска школа, Ваљево 83,65
Ветеринарски техничар Пољопривредна школа, Ваљево 68,05

 

*** НОВА занимања прошле школске године

 

Координатор Тима за професионалну оријентацију

                                                                      ОШ „Анта Богићевић“ Лозница

                                                                                           новембар 2021.