Упутство за ученике и родитеље- завршни испит

На следећем линку можете погледати упутство које ће помпћи ученицима и родитељима за лакше планирање активносзи око завршног испита

 Прилог 9 – Упутство за ученике и родитеље