КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ – ОСМИ РАЗРЕД 2021

Јун 2021.

среда  23. 06. 09–11 ч

Завршни испит – тест из српског/матерњег језика

четвртак  24. 06. 09–11 ч

Завршни испит – тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО

петак  25. 06. 09–11 ч

Завршни испит – комбиновани тест

недеља  27. 06. до 10 ч

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

недеља  27. 06. 10–16 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

недеља и понедељак  27. 06. после 16 ч и 28. 06. после 15 ч

Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

понедељак и уторак  28. 06. од 15 ч до 29. 06. до 16 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) – за другостепену комисију

уторак  29. 06. 08–16 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у школи) – за другостепену комисију

уторак  29. 06. после 18 ч

Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

 

Јул 2021.

петак 02. 07. до 08 ч

Објављивање коначних резултата завршног испита

петак 02. 07. 08–16 ч

Упис у музичке и балетске школе

субота–субота (наредне недеље) 26. 06. од 08 ч до 03. 07. до 24 ч

Попуњавање листе жеља електронским путем

субота и недеља  03. и 04. 07. 08–15 ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

среда  07. 07. од 08 ч

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

среда  07. 07. 08–15 ч

Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)

петак  09. 07. до 08 ч

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту

недеља  11. 07. до 08 ч

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

недеља  11. 07.

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

понедељак–недеља  12. 07. од 08 ч до 18. 07. до 24 ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

понедељак и уторак  12. и 13. 07. 08–15 ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

понедељак  12.07. 08–15 ч

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

среда  14. 07. до 24 ч

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

среда  14. 07. до 08 ч

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

петак  16. 07. 08–15 ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

 Август 2021.

среда  18. 08. од 09–11 ч

Завршни испит – тест из српског/матерњег језика

четвртак  19. 08. од 09–11 ч

Завршни испит – тест из математике

петак  20. 08. од 09–11 ч

Завршни испит – комбиновани тест

среда–недеља  18–22. 08.

Супервизија спровођења завршног испита

понедељак  23. 08. до 08 ч

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

понедељак  23. 08. од 12–16 ч

Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама)

понедељак  23. 08. до 20 ч

Објављивање коначних резултата завршног испита

уторак и среда  24. и 25. 08. од 08–16 ч

Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)

четвртак и петак  26. и 27. 08.

Унос одлука о упису

петак и субота  27. и 28. 08.

Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

уторак–петак  24–28. 08. 08–15 ч

Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу