ТЕМАТСКИ ДАН

У нашој школи реализован је тематски дан (петак, 06.03.2021. године) за ученике треће смене, ученике петог и шестог разреда. Укупно осам одељења, размештених у шеснаест учионица.

У низу су реализована три часа, часове су реализовали наставници Јустина Ћосић (биологија), Јово Радуловић (биологија), Владимир Ђукановић (физика), Радојка Ристановић (физика), Весна Џиновић (техничко), Драгана Николић Стојановић (информатика), уз учешће ученика школе. Теодора Марковић, Ивана Лукић, Нина Поповић, Алекса Вујиновић, Огњен Зебић ученици седмог разреда.

Током часова ТЕМАТСКОГ ДАНА, ученици су седели у у чионицама са наставницима и пратили часове преко слике и звука са дигиталног пројектора. Индентична настава се истовремно одвијала у свих шеснаест учионица, а такође је праћена и преко интернета од стране колега који тада нису били у школи, директора и стручних сарадника.
Аудио визуелна опрема школе је употребљена, тако да се користе предности ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, да један догађај уживо може посматрати велики број људи применом интернета и платформе за учење ГУГЛ СВИТ. На овај начин су се ученици окупили, ПРИВИДНО, да се бар мало надокнаде последице ванредних околности, које не дозвољавају окупљање ученика.

Реализована су три часа са следећом садржином:

Јустина Ћосић – Вода и жива бића, значај воде  за одржавање живота, примери живих бића која опстају у пределима оскудним водом и начини на који преживљавају.

Јово Радуловић – Значај температуре околине и температуре организама живих бића за њихов опстанак, као и начини на које жива бића спречавају прегревање и подхлађивање својих организама да би остала функционална.

Ђукановић Владимир – Сагледавање температуре са становишта атомске (молекулске) грађе супстанце, температура као последица кретања атома (молекула), веза између температуре и брзине којом се крећу атоми. Физичке основе настанка опекотина, приказане преко судара атома вреле супстанце и молекула ткива.

Радојка Ристановић – Влажност неке супстанце исказана кроз концентрацију молекула воде у тој супстанци, услови за присуство воде у супстанцама као што је ваздух, максималне концентрације воде, кондензација, сублимација, магла, роса, слана.

Весна Џиновић – Утицај влажности (влаге) на техничке уређаје и супстанце које се користе као грађевински материјали, мере заштите од влаге, штетне последице влаге.

Драгана Николић Стојановић – Примена микробита на примерима мерења температуре и влажности, кроз кратко упознавање са хардвером и писањем софтвера за реализацију поменутих мерења уз приказивање функционалних решења заснованих на МИКРОБИТУ.

viber_image_2021-03-05_14-21-04 viber_image_2021-03-05_14-22-03 viber_image_2021-03-05_14-24-32 viber_image_2021-03-05_14-39-31 viber_image_2021-03-05_14-44-12 viber_image_2021-03-05_14-54-04 viber_image_2021-03-05_14-54-45 viber_image_2021-03-05_14-54-46 viber_image_2021-03-05_15-16-55 viber_image_2021-03-05_15-22-43 viber_image_2021-03-05_15-22-44 viber_image_2021-03-05_15-39-12 viber_image_2021-03-05_15-39-50 viber_image_2021-03-05_15-45-40 viber_image_2021-03-05_15-46-36 viber_image_2021-03-05_15-47-21 viber_image_2021-03-05_15-49-52 viber_image_2021-03-05_15-54-29 viber_image_2021-03-05_15-59-59 viber_image_2021-03-05_16-01-24