Monthly Archives: јул 2018

Европски пројекат у који је школа укључена-Strength2Food -

                      Strength2Food је петогодишњи пројекат финансиран од стране ЕУ који је започет у марту 2016.Финансиран је из престижног ЕУ праграма за истраживање и иновације Horizon 2020 који окупља 30 партнара