ВАЖНИ ДАТУМИ ВЕЗАНИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА – ЗАВРШНИ ИСПИТ

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ 

           ПОЛАГАЊЕ   ЗАВРШНОГ ИСПИТА:

ПОНЕДЕЉАК, 27. 06. 2022. од 9,00 – 11,00 часова – српски језик

УТОРАК,             28. 06. 2022. од 9,00 – 11,00 часова – математика

СРЕДА,                29. 06. 2022.  од   9,00 – 11,00 часова – комбиновани тест

    За испит је обавезно :

 • Доћи у школу нај касније до 8,00 часова
 • Проверити своје име на списку и редни број под којим ученик полаже завршни испит
 • За испит обавезно понети:

             1. Ђачку књижицу са овереном фотографијом залепљеном идентификационом налепницом испод       фотографије.

             2. Прибор за рад – школа обезбеђује хемијске оловке!

за српски језик– графитна оловка и гумица

за математику – графитна оловка, гумица, шестар , лењир, троугао .

за комбиновани тест – графитна оловка и гумица.

*    НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, КАЛКУЛАТОРА, БЕЛЕЖАКА И ДРУГИХ ПАПИРА.

*      У ПРВИХ 45 МИНУТА ИСПИТА ПРОСТОРИЈА У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ НЕ СМЕ СЕ НАПУСТИТИ И ПОСЛЕДЊИХ 15 МИНУТА

*  СВАКИ УЧЕНИК ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВА И ДА ПОШТУЈЕ УПУТСТВА ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ

ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Петак , 1. 07. 2019. год.   до   9,00 часова

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе (из српског, математике и комбиновани тест) и порталу МСШ.

Петак 1.07. (после 16 часова) и субота 2.07. (до 9,00 сати)

Одговори првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита.

Субота , 2. 07. (9-16 сати)

Пријем приговора ученика на прелиминарне резлтате завршног испита другостепеној комисији.

Субота , 2. 07. (после 18,00 сати )

Одговори другостепене комисије на приговоре .

Уторак , 5. 07. 2022. год до 8,00 часова

Објављивање коначних резултата завршног испита

Среда, 6. 07. 2022. год.   ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ   ЖЕЉА

 • У књижари купити образац ЛИСТЕ ЖЕЉА или понети добијену уз конкурс уколико је ученик купио конкурс;
 • понети са собом КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ (уколико га имате) или ОДШТАМПАН ПЛАН УПИСА у средње школе са шифрама које су добили родитељи на родитељском састанку, хемијску оловку и обавезно долазе родитељ и ученик. Родитељ мора да потпише листу жеља свог детета и да буде сагласан са истом.
 • Пожељно је да родитељи и ученици код куће направе прелиминарну листу жеља за дете, водећи рачуна у броју бодова које је ученик остварио и броју занимања које ће навести у листу жеља. На крају треба ставити увек неко занимање за које смо веома сигурни да можемо уписати. Најгора је варијанта да ученик остане неуписан у првом кругу.

 Среда, 6.07. 2022. год. у  8,00 часова

                       Сви ученици 8-1 и 8-2   заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу

   Среда , 6.07. 2022. год. у 10,00 часова

         Сви ученици 8-3 и РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ    заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу

Среда , 6.07. 2022. год. од 12,00 часова

Комисија за унос, уноси листе жеља у базу података.

Субота , 9. јули 2022.  од 8,00 сати

         Провера листе жеља на огласној табли школе ( да ли су правилно пренети подаци са листе жеља сваког детета у централни републички списак пре коначног распоређивања ученика по средњим школама )

Субота , 9. јули 2022.  од 8,00 – 15,00 сати

           Подношење приговора на објављене листе жеља

Среда, 13. 07. 2022. од 8,00 сати

Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима ( у холу нове школске зграде )

 

Четвртак   и петак , 14. и 15. јул 2022.

од 8,00 – 15,00 сати

         Подношење оригиналних докумената и упис у средње школе – ПРВИ УПИСНИ КРУГ

 Четвртак, 14. јул 2022.   од 8,00 – 15,00 сати

нераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају слободних места

Петак , 15. јул 2022. од 8,00 – 15,00 сати

упис ученика у средње школе – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

Подношење докумената за упис у средњу школу

За упис је потребно:

 • Пријава за упис у средњу школу (налази се примерак у конкурсу или купује у књижари).
 • Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и   васпитању односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи (добијено у школи).
 • Уверење о положеном завршном испиту ( добијено у школи).
 • Извод из матичне књиге рођених ( родни лист ) – може бити старији од 6 месеци.
 • Лекарско уверење о испуњености здравствених услова за занимање за које конкуришу (за све школе осим гимназије).

ОШ „Анта Богићевић“