ОБАВЕШТЕЊЕ  О  УПИСУ   БУДУЋИХ   ПРВАКА

РОДИТЕЉИМА НАШИХ  БУДУЋИХ ПРВАКА

Због ванредног стања које је уведено  у Републици Србији, упис у први разред у ОШ “ Анта Богићевић”  Лозница  почеће од 1. 04. 2020. године .

Упис у нашој школи ће се обавити у времену од 01. априла 2020. до 31.маја 2020.

Према чл. 18. Закона о основамасистемаобразовања  и  васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентичнотумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2013. године и деца рођена до 28.02.2014. год.

За пре времени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2014.год.

Упис ће се вршити на следећи начин:

 

  1. ПРИЈАВОМ коју ће те попунити  на сајту школе на линку  
  2. или преузети  пријаву на линку , попунити на свом рачунару  и послати на email школе  osabogicevic@mts.
  3. или позивом на број   015/ 882- 178

Радним данима и то у времену од 9,00 – 12, 00 часова или

 

—————————————————————————————-

Пријава садржи податке о детету ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ЈМБГ детета, ПОДАТКЕ о једном родитељу/ законском заступнику, ЈМБГ родитеља, адресу, телефон и све остало што нам је потребно да школа изврши ЕЛЕКТРОНСКИ  УПИС БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА.

—————————————————————————————-

За сада је довољно да се УПИС изврши евидентирањем

( ТЕЛЕФОНСКИ  ИЛИ  МЕЈЛОМ) будућих ђачића , а касније када се створе потребни услови за то биће обављени прегледи, тестирања… о ћему ће родитељи добити накнадна обавештења.

Срећно  и  нека је свима на радост !!!          

pl