О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020.

ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ“   ЛОЗНИЦА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е      

 О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД               

  ШКОЛСКЕ  2019/20.ГОДИНЕ

У први разред школске 2019/2020. године уписују се деца рођена 2012. године и деца рођена у јануару и фебруару  2013. године ( до 28.02.2013.) . Редован упис ће се обавити 20. 21. и 22. марта 2019. у просторијама школе (стара школска зграда на спрату) у времену од 8-12 сати и од 15-18 сати.
Приликом уписа потребна су следећа документа:

  1. Здравствена књижица детета – за преглед код школског зубара;
  2. Лична карта једног родитеља ( пребивалиште);
  3. Извод из матичне књиге рођених за дете- родитељи не морају доносити, школа ће имати могућност да електронски добије извод за дете уколико родитељ поднесе захтев приликом уписа.

Изузетно, у први разред основне школе могу се уписати и деца рођена до 31. августа 2013. године (старости од 6 до 6 и по година) уколико су прошла припремни предшколски програм и уколико су психосоцијално зрела за полазак у школу. Захтев се подноси школској комисији за упис у истим терминима када и редован упис деце ( 20.-22. марта 2019. ).

                Неке од потребних информација родитељима:

*обавештење за конкурсање за пројекатбесплатни уџбеници“ родитељи ће добити у школи приликом уписа детета ;

*  термине за здравствене прегледе деце родитељи ће добити на кућну адресу ( уколико не добију потребно је обратити се изабраном лекару) ;

*потврду о похађању предшколског програма родитељи ће донети на почетку школске године;

* све остале информације родитељи могу добити од уписне комисије приликом уписа детета

ЖЕЛИМО ДА НАША ШКОЛА БУДЕ ДЕО ОДРАСТАЊА  ВАШЕГ ДЕТЕТА !  224 ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СУ ЗАВРШИЛЕ ОВУ ШКОЛУ. СВИ ЋЕМО СЕ ТРУДИТИ ДА  СЈАЈНА ТРАДИЦИЈА  БУДЕ НАСТАВЉЕНА!

                                                                                                                                                                     Колектив ОШ „Анта Богићевић“

                                                                                                                                                                                Л о з н и ц а

Slika sovice upis u prvi razred za sajt