УГЛЕДНИ ЧАС – ВРСТЕ РЕЧИ

 Присуствовали смо у среду, 6. марта 2019. године једном интересантном угледном часу код учитељице Љиље Митровић у 2/3 разреду.

Зашто је овај час угледни? Замисао часа и његово извођење – одличан пример улоге наставника као организатора наставе/учења. Учитељица је  показала  како добро припремљен час,  уз подршку њених развијених дигиталних компетенција и креативности може да произведе смислене мисаоне активности код деце и доведе до испуњености циљева часа.

Наставна јединица је била Врсте речи -утврђивање. Сви знамо колико је ова тема важна, колико је значајно да деца од самог почетка изучавања врста речи у првом разреду надограђују своја знања, повезују и практично примењују. У другом разреду учитељица се определила за једно практично решење које се односи и на развој међупредметне компетенције рада са информацијама. Деца су, индивидуално добила фасцикле са својим именом и насловом ВРСТЕ РЕЧИ у коју ће одлагати сва вежбања,  радове, провере, које се односе на врсте речи. Креативно осмишљена, са ковертима( за сада са именицима и глаголима) , са руком на насловној страни у коју они на прстиће уписују врсте речи којим овладавају. На овом часу они су радили два радна листа који се односе на глаголе и именице и по завршетку одложили у фасциклу.

Као почетна мотивација, увод у час, истицање циља часа  послужила је примерена дигитална  асоцијација, а на крају часа дигитални квиз знања, врло интересантан, прилагођен њиховом узрасту, уз индивидуално давање одговора. Временски врло добро одмерено, ефектно.

Много примера формативног оцењивања  смо имали на овом часу, благовремених и адекватних повратних иноформација сваком детету. Изузетно динамичан час, са честим променама активности деце, методички изузетно добро заснован,  индивидуални и рад у пару, одлична комуникација учитељице са децом и изузетно пријатна атмосфера за рад, адекватно вредновање, чини овај час примером одлично замишљеног а тако и изведеног часа . Највећи добитници на оваквим часовима су наравно деца.

20190306_091119 20190306_091124 20190306_091133 20190306_092859 20190306_092938 20190307_123353 20190307_123420