БОРБА ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ – САЈТ „ТИ ОДЛУЧИ“

Серијал ТВ емисија са стручњацима из области психологије и медицине са темама везаним за „Болести зависности“ деца и родитељи могу погледати на сајту www.tiodluci.rs .
На сајту је велики број емисија са многобројним темама : „Зависност од интернета“, „Никотинска зависност“, „Како оставити цигарете“, „Дијагностиковање болести зависности“… Свакако се могу наћи одговори стручњака и сигурне информације у вези са заштитом и превенцијом здравља наше деце.