Заједнички родитељски састанак – 2 РАЗРЕД

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК -  2   РАЗРЕД

„Вредновање постигнућа ученика-шта је оцена и како је прихватамо?“

У петак, 7.  децембра 2018. године одржан је заједнички родитељски састанак за родитеље ученика других разреда. С обзиром да је ова година почела са  првим  бројчаним  оценама, Актив учитеља другог разреда  проценио је да је   потребно упознавање родитеља са вредновањем постигнућа ученика и суштином оцењивања. За децу веома важна реакција родитеља на њихове прве бројчане оцене. Школски психолог Гордана Марковић-Сакић, упознала je родитеље са изузетно значајном улогом породице у формирању самопоуздања и сигурности код детета и основним карактеристикама деце овог узраста.  Потом су родитељи упознати са суштинским променама у начину оцењивања: стандардима, исходима, нивоима постигнућа, ангажовањем ученика, сталном и објективном оцењивању на часовима, формативним оцењивањем,  проценом напредовања.На примерима који се  најчешће срећу у пракси, а тичу се проблема у савладавању одређених предмета, покушали смо да пронађемо најбоље начине њиховог превазилажења.

Порука родитељима на овом родитељском састанку:  потребно да  усмеравају своје дете на правилно усвајање градива ( учење са разумевањем, континуирано, повезивање са свакодневним животом…) и  грађење самопоуздања, а оцена је повратна информација о степену постигнућа детета која се увек може кориговати.

IMG-7ee4de34dff0283fec336b3bea507d61-V IMG-72dd075c0574285a8fe597b2880d1c19-V