Семинар

недељу, 09.12.2018. године, је у нашој школи одржан семинар:“ Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе.“ Семинар је под редним бројем 552, К2П3 и доноси  8 сати стручног усавршавања. Реализатор је био Бојан Пејчиновић, дипломирани педагог из школе Креативних вештина из Јагодине.

Циљ организације семинара је био оспособљавање наставника да применом различитих типова наставе и њиховим комбиновањем успешно решавају постављене образовно- васпитне проблеме и захтеве савремене наставне праксе, а наравно и оспособљавање наставника да припремају и организују наставу која подстиче креативност ученика  која  води до ефикасног учења уз примену Мозабук програма за учење и рад.

Тридесет и три наставника школе су била на семинару који ће бити од користи и у будућем раду.Током семинара је владала пријатна радна атмосфера и размена искустава и мишљења.

IMG-d51686f8238664d8bfc613e1d896288d-V IMG-af187863d1dc4c7d81d9a2e8527261c8-V IMG-961ff88672f2be62c4fcb3871c53c886-V IMG-887d1609298efd61a8ef4950a2c11606-V IMG-521d2c6941bf1094a284f36e54982bfe-V IMG-2e1875f3636a868d202514fb42970ad1-V