Замењене улоге ученика и наставника

Дан учитеља у школи обележен је акцијом замена улога , наиме ученици су били предавачи а наставници су седели у клупама као ученици.

ЧАС ГЕОГРАФИЈЕ У 8/3 ПРЕДАВАЧИ УЧЕНИЦИ , УЧЕНИЦА МИЛЕНА МИТРОВИЋ.

CAM00891