ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА 2018/19.

1. Родитељи су изабрали “ АМС“ осигурање из Београда

2. Ученици уплаћују осигурање одељењским старешинама ( или благајницима одељења)

3. Осигуравајућа сума за годину дана је 200,00 динара ( ученик је осигуран од незгода 24 часа дневно)

4. Уплату извршава одељењски старешина на једну уплатницу

* ОТКУЦАН СПИСАК УЧЕНИКА са потписом од. старешине и УПЛАТНИЦА

( заједничка за цело одељење) се предаје РАЧУНОВОДСТВУ ШКОЛЕ најкасније до 5 октобра