Журка   (2017-2018)


513/5000
Преведи са језика: босански


У Основној школи ,, Анта Богићевић „, десиле су се догађаји под називом Журка.
До сада у нашој школи одржали смо четири журке. Свака журка има своју тему.
Теме су биле: ,, 80-те „, ,, Једнобојно облачење“, ,, Новогодишња „и ,, Шиз-фриз“.
Прошле су без икаквих проблема, уз максималну задовољност свих присутних ученика и часовних наставника. Журке се одржавају крајем сваког месеца. Такође, присуствовање журки је дозвољено и ученицима других школа.
Током ових журки забележена је рекордна посета ученика.