УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ“   ЛОЗНИЦА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД               

  ШКОЛСКЕ  2018/19.ГОДИНЕ

У први разред школске 2018/2019. године уписују се деца рођена 2011. године и деца рођена у јануару и фебруару  2012. године ( до 28.02.2012.) . Редован упис ће се обавити 21. 22. и 23. марта 2018. у просторијама школе (стара школска зграда на спрату) у времену од 8-12 сати и од 15-18 сати.
Приликом уписа потребна су следећа документа:

  1. Извод из матичне књиге рођених (читка копија или оригинал)

  2. Здравствена књижица детета – преглед код школског зубара

  3. Лична карта једног родитеља ( пребивалиште)

Изузетно, у први разред основне школе могу се уписати и деца рођена до 31. августа 2012. године (старости од 6 до 6 и по година) уколико су прошла припремни предшколски програм и уколико су психосоцијално зрела за полазак у школу. Захтев се подноси школској комисији за упис у истим терминима када и редован упис деце ( 21.-23. марта 2018. ).

                Неке од потребних информација родитељима:

*обавештење за конкурсање за „пројекат-бесплатни уџбеници“ родитељи ће добити у школи приликом уписа детета ;

*  термине за здравствене прегледе деце родитељи ће добити на кућну адресу ( уколико не добију потребно је обратити се изабраном лекару) ;

*потврду о похађању предшколског програма родитељи ће донети на почетку школске године;

* све остале информације родитељи могу добити од уписне комисије приликом уписа детета

ЖЕЛИМО ДА НАША ШКОЛА БУДЕ ДЕО ОДРАСТАЊА  ВАШЕГ ДЕТЕТА !  223 ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СУ ЗАВРШИЛЕ ОВУ ШКОЛУ А СВИ ЋЕМО СЕ ТРУДИТИ ДА  СЈАЈНА ТРАДИЦИЈА  БУДЕ НАСТАВЉЕНА!

                                                                                                                                                                Колектив ОШ „Анта Богићевић“

 

Picture upis u prvi razred