Здрава исхрана

У оквиру плана рада Тима за сарадњу са породицом наше школе, ученици од првог до четвртог разреда , заједно са родитељима су припремали здраву храну.У сарадњи са Здравственим центром, Валентина Петровић  је ученицима школе на примерен начин објаснила значај онога чиме се данас баве, као и значај да знања која су  стекли примењују као редовну навику у животу. Билојелепоизанимљивоионимакојисухрануприпремалиионимакојисудошлидавидеипробају.

IMG_20171103_101537 IMG_20171103_101548 IMG_20171103_101602 IMG_20171103_101606 IMG_20171103_101614 IMG_20171103_101622 IMG_20171103_101630 IMG_20171103_101840 IMG_20171103_101843 IMG_20171103_102612 IMG_20171103_102708 IMG_20171103_101452 IMG_20171103_101459 IMG_20171103_101506 IMG_20171103_101517