Дан страних језика у нашој школи

Поводом Дана страних језика који се обележава 26. септембра у нашој школи одржани су угледни часови француског језика у сарадњи са родитељима. Радили смо заједно на истраживању Шта ће мени француски!?! Била је ово прилика да родитељи, ђаци и наставници критички размишљају о ономе што се ученицима нуди кроз знања стечена на часовима француског језика. Пројектна настава је од свих учесника захтевала да дођу до информација (имали су већ понуђен материјал и могли су да користе мобилне телефоне за самостално истраживање), да одаберу од свих тих информација оно што су сматрали да је суштинско и да презентују  осталима резултате своје претраге.
На крају часа и родитељи и ђаци су могли да се изјасне шта мисле о оваквом начину рада. Велика већина ученика сматра да је лепше кад самостално истражују и заједно са другарима размишљају. Родитељима се такође допало, а од старе традиционалне школе препоручују да препишемо само мало више дисциплине и међусобног поштовања.
Фотографије сведоче да смо се лепо дружили.
Наставник Наташа Опачић