ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Настава за ученике почиње 1.9.2017. по објављеном распореду.

Прва смена почиње у 8 часова и похађају је ученици 1.,3,5. и 7. разреда .

Друга смена почиње у 13 30 за ученике 2.,4.,6. и 8. разреда.

Срећан почетак!