Током викенда семинар за запослене школе

Током викенда 27. и 28. маја 2017. у ОШ “ Анта Богићевић“ одржан је семинар за запослене.

Јесте да се ближи крај школске године, и да је одмор свима потребан, али интересовања и потребе за стручним усавршавањем запослених су имале приоритет. Тридесет наставника школе је  похађало семинар: “ Одељењски стерешина у савременој школи“, кат. бр 15, К3, П1, 20 сати стручног усавршавања.

Реализатори семинара су биле психолози из Ужица Славица Симић и Маријана Симовић чији семинар има акредитацију од 2006. године, а како потребе садашњег времена и нових генерација ученика и родитеља  налажу  се и потребе стицања неких  нових сазнања и потребе да се  размене искуства  са колегама .

Како је рад  одељењског стерешине комплексан и вишеструк од пријема и помоћи око адаптације на школску средину до бриге о здравственом и психофизичком развоју ученика,  за викенд се веома вредно радило.  Наставници су се бавили темама: организације и координације рада наставника, одељењског и разредног већа, сарадњом са родитељима ученика, развојним карактеристикама ученика, протоколима праћења разних проблемским ситуација, утицајем одељенског стерешине на однос ученика према школи, карактеристикама комуникације родитељ- наставник до евалуације рада свих чинилаца, а то су и ученик и родитељ и наставник.

Да би сви учесници овог процеса били задовољни  а атмосфера у одељењу позитивна, радна и пуна резултата и задовољства ,потребно је веома много  рада свих актера. Само позитивна атмосфера је подстицај  за рад и задовољство у раду, а да се до ње дође дуг је процес.

Због тога је битно да сви уче, а овај пут су то били наставници, који ће све што су до сада радили или ново научили  на семинару, применити у својим одељењима , наравно уз разумевање и велику  помоћ  родитеља наших ученика.

image-0-02-05-0df4c308f202206d7350c0af4cea5e3eb764e56bbf66932630a5623b20095c40-V image-0-02-05-b51a2dae8d9fced4ee084b58291ba7232a51b70c8a1ec1b367935b9fde4423b2-V image-0-02-05-aac9493fca2e5f114b4fbde4223dce5c8bb136b9d8f8918e29cb25346d63b952-V image-0-02-05-f86ebcc47bfd79c2e98542577735e9e6fba06df78d7b724f70a214ddd504c95e-V image-0-02-05-a3c13f39061e491bb99d04127ca44e87261a69a7cebee06f8d19599d116a5bb5-V