ВАЖНИ ДАТУМИ ВЕЗАНИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 ПОЛАГАЊЕ    ЗАВРШНОГ   ИСПИТА:

 

   СРЕДА,  14. 06. 2017.год.  од  9,00 – 11,00 часова –  српски језик

   ЧЕТВРТАК , 15. 06. 2017.год.  од   9,00 – 11,00  часова  -  математика

   ПЕТАК, 16. 06. 2016.г.  од    9,00 – 11,00  часова – комбиновани тест

 

                ( Испити се полажу у ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ  и  2 учионице  - до 130 ученика )

 

За испит је обавезно :

 

  • Доћи у школу најкасније до  8,15 часова

 

  • Проверити своје име на списку и редни број под којим дете полаже завршни испит
  • За испит обавезно понети:

1. Ђачку књижицу са овереном фотографијом    И НАПИСАНОМ ШИФРОМ  ИСПОД  ИЛИ  ИЗНАД ФОТОГРАФИЈЕ

2. Прибор за рад –

за српски језик– графитна и хемијска оловка и гумица

за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, шестар , лењир,  троугао .

за комбиновани тест – графитна и хемијска оловка и гумица

 ###########     НА ИСПИТ СЕ НЕ СМЕ ДОНОСИТИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН  односно  ништа осим наведеног прибора за рад.

********** У ПРВИХ 45 МИНУТА ИСПИТА ПРОСТОРИЈА У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ НЕ СМЕ СЕ НАПУСТИТИ

  

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ

ЗАВРШНОГ   ИСПИТА

 

 Недеља , 18. 06. 2017. год.   до   8,00 часова

-         Незванични резултати завршног испита на огласној табли школе (из српског, математике и комбиновани тест)

 Понедељак , 19. 06. 2017. год.  од  8,00 – 16,00 часова

Ученици подносе писмени приговор комисији основне

 школе на резултате завршног испита из српског језика,   математике и комбинованог теста

 Уторак, 20. 06. 2017. год   од  8,00- 16,00 часова

                    Ученици подносе писмени приговор окружној комисији

на резултате испита из српског језика , математике и комбиновани тест

 Петак,  23. 06. 2017. год  до   8,00 часова

                    Објављивање коначних резултата завршног испита

 

 СУБОТА,  24. 06. 2017. год.

ПОПУЊАВАЊЕ  ЛИСТЕ   ЖЕЉА

  • понети са собом КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ (уколико га имате), хемијску оловку о обавезно долазе родитељ и ученик. Може се користити и сајт школе на коме постоји електронска верзија конкурса за упис. Родитељ мора да потпише листу жеља свог детета.
  • уколико ученик нема конкурс, погледати на огласној табли школе шифре за занимања или позајмити  конкурс и на помоћном папиру извући ТАЧНЕ ШИФРЕ ШКОЛА И ЊИХОВЕ НАЗИВЕ КОЈИ ЋЕ СЕ НАЛАЗИТИ НА ЛИСТИ ЖЕЉА  пре самог попуњавања у школи

 

    Субота , 24. 06. 2017. год.  у   8,00 часова

                        Сви ученици  8-1 и  8-2   заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу

 

    Субота , 24. 06. 2017. год.  у 10,00 часова

                        Сви ученици  8-3  и  8-4   и УЧЕНИЦИ  ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу

 

 Четвртак,  29. јуни. 2017. год.  од  8,00 сати

           Проверавање листе жеља на огласној табли школе ( да ли су правилно пренети подаци са листе жеља сваког детета  у централни републички списак пре коначног распоређивања ученика по средњим школама )

 

 Четвртак , 20. јуни  2017. год.  од  8,00 – 15,00 сати

                   Подношење приговора на објављене листе жеља

 

   Понедељак,  3. 07. 2017.  од    8,00  сати

                   Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима

 

        Уторак  и среда , 4. и  5. јул  2017.  од   8,00 – 15,00 сати

           Подношење оригиналних докумената  и  упис у средње школе – ПРВИ УПИСНИ КРУГ

Уторак,  4.  јул –  нераспоређени ученици  подносе пријаву са жељама за упис у средње школе  које  имају  слободних  места                   од  8,00 – 15,00 сати

        Петак,  7. јул – упис ученика у средње школе – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ ОД 8,00 – 15,00 сати

 Подношење докумената за упис у средњу школу

За упис је потребно:

  •  Пријава за упис у средњу школу (налази се примерак у конкурсу или купује у књижари)
  • Оригинално сведочанство о завршеном  основном образовању  и   васпитању  односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Извод из матичне књиге рођених ( родни лист ) – може бити старији од 6 месеци
  • Лекарско уверење (за све школе осим гимназије)

 

За уплату коју треба извршити за упис у средњу школу информисати се у средњој школи коју уписујете.

 

 

Уписна  комисија

ОШ „Анта Богићевић“

                                                                                                      Л О З Н И Ц А