Такмичење „Кенгур без граница“

 У нашој школи је у 16. март 2017. године  у 10.00 часова одржано такмичења „Кенгур без граница”.Основни циљ такмичења „Кенгур без граница” је популаризација математике. Циљ такмичења је и повећање интересовања за математику и природне науке, као и степена логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и примене стеченог математичког знања.

Ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке.