Осигурање ученика

Свима нама је јако важна ваша безбедност у школи и ван ње. Осигурање ученика за које се врши годишња уплата је веома важно. Скоро сви родитељи се одлуче да уплате  за ОСИГУРАЊЕ СВОЈЕ ДЕЦЕ.

Ове године је изабрано “ Дунав осигурање“ из Лознице.

Треба да обавестите родитеље да је сума ове године за уплату 200,00 динара , да се уплаћује на

жиро рачун школе,  позив на број: број одељења – 6 ( пример 72-6)

и да је крајњи рок за уплату 07.октобар 2016. године.

Немојте чекати крајње рокове – ко жели да уплати најбоље је да то учини што пре.

dunav-osiguranje