Генерацији осмака која одлази

 Данас је упис ученика осмих разреда у средње школе. Одлази још једна генерација матураната. Данас се званично, чини ми се да опраштамо.
Како се вама чини наши драги матуранти?
Брзо је прошло, пролетело …
Матуру смо прославили 10. јуна. Било је весело, лепо, а ви срећни, дотерани, ведри, распевани …
Будуте мудру даље током даљег школовања. Довољно мудри да знате, умете, хоћете да следите себе и своје одлуке, довољно јаки да пратите очекивања и путеве који вас воде у безбедност и лепу, срећну и љубављу испуњену младост.
  Још једна генерација осмака одлази. Срећно вам било, драги наши матиранти!

                                                                                                                                                      На основу  члана 230.  Статута основне школе „Анта Богићевић“  у Лозници, члана 4-9. Правилника о награђивању и похваљивању ученика  НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АНТА БОГИЋЕВИЋ“ У ЛОЗНИЦИ, на седници одржаној  6. јуна 2016. године донело је

О Д Л У К У

 О ПОХВАЉИВАЊУ, НАГРАЂИВАЊУ И ДОДЕЉИВАЊУ

ДИПЛОМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИЦИМА ШКОЛЕ

 

  &  За постигнут изузетан успех у учењу и владању током школовања у основној школи носиоци  Дипломе “ ВУК КАРАЏИЋ“  су следећи ученици:

 

 1. Лазаревић Милица, ученик 8-1,
 2. Стевановић Вељко, ученик 8-1,
 3. Војновић Катарина, ученик 8-2,
 4. Ђукнић Вито, ученик 8-2,
 5. Живковић Јована, ученик 8-2,
 6. Радовић Бошко, ученик 8-2,
 7. Јаковљевић Иван, ученик 8-3,
 8. Максимовић Филип, ученик 8-4,
 9. Тодоровић Јован, ученик 8-4,
 10. Ћелић Марко, ученик 8-4,

 

&  За изузетан успех из појединих наставних предмета  ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ  додељују се следећим ученицима:

                               

а) ЗА  СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 1. Војновић Катарина, 8-2
 2. Живковић Јована, 8-2
 3. Пешић Татјана, 8-4,

 

б)  ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 1. Живковић Јована, 8-2
 2. Радовић Бошко, 8-2
 3. Искић Тамара, 8-4


в)     ЗА ЛИКОВНУ  КУЛТУРУ

 1. Живковић Јована, 8-2,
 2. Лакићевић Вук, 8-2,

                        

 г)      ЗА   ИСТОРИЈУ

                       1.  Максимовић Огњен, 8-2

                       2.  Арнаутовић Филип, 8-3

                              

      д)       ЗА     ФИЗИКУ

 1. Ђукнић Вито, 8-2,
 2. Живковић Јована, 8-2,
 3. Јаковљевић Иван, 8-3,
 4. Пешић Татјана, 8-4

          

ђ)   ЗА   МАТЕМАТИКУ

           1. Живковић Јована, 8-2

          2. Радовић Бошко, 8-2,

          3. Пешић Татјана, 8-4,

     

е)   ЗА   БИОЛОГИЈУ

 1. Тодоровић Јован, 8-4

 

ж)    ЗА ХЕМИЈУ

        1. Пешић Татјана, 8-4

 

  з)   ЗА ФИЗИЧКО     ВАСПИТАЊЕ

 1. Лазаревић Милица, 8-1
 2. Михаиловић Бошко, 8-1
 3. Петровић Исидора, 8-1
 4. Стевановић Вељко, 8-1
 5. Васиљевић Лука, 8-2
 6. Тошић Урош, 8-2
 7. Бијелић Огњен, 8-4
 8. Ћелић Марко, 8-4

 

и)  ЗА ГЕОГРАФИЈУ

 

 1. Тодоровић Јован 8-4,


ј)  ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ „Шта знаш о саобраћају“

 

 1. Максимовић Филип, 8-4


  &   За ОДЛИЧАН УСПЕХ и  резултате постигнуте радом у додатној настави и секцијама похваљују се ученици:        

 1. Бошковић Николина,  8-1 за одличан успех, рад у ликовној секцији,
 2. Галонић Јован, 8-1 за одличан успех,
 3.  Лазаревић Милица, 8-1, за одличан успех, додатни рад у настави српског језика и географије,
 4. Максимовић Тамара, 8-1, за одличан успех,
 5.  Мирковић Јована, 8-1, за одличан успех, рад у секцији за физичко васпитање,
 6. Михаиловић Бошко, за одличан успех,
 7.  Петровић Исидора, 8-1, за одличан успех, додатни рад у настави српског језика и географије,
 8.  Радовановић Сара, 8-1, за одличан успех,
 9.  Стевановић Вељко, 8-1, за одличан успех, додатни рад у настави математике и географије
 10.  Аничић Јована, 8-2, за одличан успех и рад у хорској секцији, додатни рад у настави српског језика,
 11.  Васиљевић Лука, 8-2, за одличан успех,
 12.  Војновић Катарина, 8-2, за одличан успех
 13.  Ђукановић Теодора, 8-2, за одличан успех, додатни рад у настави српског језика,
 14.  Ђукнић Вито, 8-2, за одличан успех, рад у хорској секцији и додатни рад у настави математике и историје,
 15.   Живановић Павле, 8-2, за одличан успех и рад у фудбалској секцији,
 16.   Живковић Јована, 8-2, за одличан успех и рад у хорској секцији,
 17.    Лакићевић Вук, 8-2, за одличан успех,
 18.    Максимовић Огњен, 8-2, за одличан успех
 19.    Радовић Бошко, 8-2, за одличан успех и рад у хорској секцији,
 20.    Станимировић Жељка, 8-2, за одличан успех,
 21.    Стефановић Андреа, 8-2, за одличан успех, и додатни рад у настави српског језика,
 22.    Тошић Урош, 8-2, за одличан успех, рад у секцији веронауке и додатни рад у настави информатике,
 23.    Трипић Марија, 8-2, за одличан успех и рад у хорској секцији,
 24.    Трипковић Вељко, 8-2, за одличан успех и додатни рад у настави српског језика,
 25.    Васиљевић Милица, 8-3, за одличан успех,  рад у ликовној, музичкој, историјској секцији, секцији из биологије, секцији француског језика и додатни рад у настави српског језика,
 26.    Ђурић Ђорђе, 8-3, за одличан успех, рад у одбојкашкој секцији и додатни рад у настави географије,,
 27.    Јаковљевић Иван, 8-3, за одличан успе и  додатни рад у настави биологије,
 28.    Сурутка Сања, 8-3, одличан успех и додатни рад у настави српског језика,
 29.    Ковић Марко, 8-3, за одличан успех и додатни рад у настави географије,
 30.    Бајић Данило, 8-4, за одличан успех, рад у географској секцији, секцији физичког васпитања,
 31.    Игњатовић Милица, 8-4, за одличан успех
 32.    Искић Тамара, 8-4, за одличан успех, рад у историјској секцији и додатни рад у настави српског језика,
 33.    Максимовић Филип, 8-4, за одличан успех, за рад у секцији ликовне културе и географији,
 34.    Маринковић Ивана, 8-4, за одличан успех,
 35.    Михајловић Невена, 8-4, за одличан успех, и раду секцији ликовне културе, географској секцији и секцији музичке културе,
 36.    Пајић Никола, 8-4 за одличан успех, рад у географској секцији,
 37.    Пешић Татјана, 8-4, за одличан успех,
 38.    Самарџија Ања, 8-4, за одличан успех и рад у секцији музичке културе, секцији физичког васпитања,
 39.    Секулић Анастасија, 8-4, за одличан успех и рад у техничкој секцији,
 40.    Симић Емилија, 8-4, за одличан успех, за рад у секцији музичке културе, секцији физичког васпитања и секцији техничког образовања,
 41.    Тодоровић Јован, 8-4, за одличан успех и рад у секцији музичке културе,
 42.    Ћелић Марко, 8-4, за одличан успех и рад у географској секцији,


  & Следећи ученици се похваљују за рад и постигнуте резултате у секцијама или додатној настави

 

 1. Антонић Марија, 8-1, за рад у ликовној секцији,
 2.  Говорчин Магдалена, 8-1, за рад у хорској секцији, ликовној секцији и додатни рад у настави српског језика,
 3.   Ђукић Тамара, 8-1, за рад у ликовној секцији и хорској секцији,
 4.  Митровић Марија, 8-1, за рад у ликовној секцији,
 5. Павловић Ксенија, 8-1, рад у хорској секцији,
 6. Панић Биљана, 8-1, рад у хорској секцији,
 7. Цвејић Јелена, 8-2, за рад у хорској секцији,
 8.  Арсенић Сара, 8-3, за рад у секцији ликовне културе,
 9.  Јовановић Александар, 8-3, за рад у одбојкашкој секцији,
 10.  Тришић Стефан, 8-3, за рад у одбојкашкој секцији,
 11.  Исаковић Ана, 8-4, за рад у секцији техничког образовања и секцији музичке културе,
 12.  Матић Ивана, 8-4, за рад у секцији техничког образовања и секцији физичког васпитања,
 13. Радуловић Вук, 8-4, за рад у секцији физичког васпитања.

 

& Носиоци дипломе ВУК КАРАЏИЋ, носиоци посебних диплома и одлични ученици награђују се књигама.

 

                                                                                            ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ

                                                                                              Панић   Весна

IMG_5034 IMG_5035 IMG_5036 IMG_5037 IMG_5038 IMG_5039 IMG_5040 IMG_5042 IMG_5044 IMG_5048 IMG_5052 IMG_5053 IMG_5056 IMG_5057 IMG_5059 IMG_5063 IMG_5090 IMG_5091 IMG_5092 IMG_5094 IMG_5142 IMG_5158