ВАЖНИ ДАТУМИ ВЕЗАНИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ- ЈУНИ 2016.

     ПОЛАГАЊЕ   ЗАВРШНОГ ИСПИТА:

 СРЕДА, 15. 06. 2016.год. од 9,00 – 11,00 часова – српски језик

ЧЕТВРТАК , 16. 06. 2016.год. од 9,00 – 11,00 часова – математика

   ПЕТАК, 17. 06. 2016.г. од   9,00 – 11,00 часова – комбиновани тест

 

               ( Испити се полажу у ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ и 2 учионице – укупно 130 ученика )

За испит је обавезно :

  • Доћи у школу најкасније до 8,15 часова

 3333

  • Проверити своје име на списку и редни број под којим дете полаже завршни испит
  • За испит обавезно понети:

1. Ђачку књижицу са овереном фотографијом    И НАПИСАНОМ ШИФРОМ ИСПОД ИЛИ ИЗНАД ФОТОГРАФИЈЕ

2. Прибор за рад –

за српски језик– графитнаихемијска оловкаи гумица

за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, шестар , лењир, троугао .

за комбиновани тест – графитнаихемијска оловкаи гумица

 

###########     НА ИСПИТ СЕ НЕ СМЕ ДОНОСИТИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН односно ништа осим наведеног прибора за рад.

********** У ПРВИХ 45 МИНУТА ИСПИТА ПРОСТОРИЈА У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ НЕ СМЕ СЕ НАПУСТИТИ

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ

ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

Недеља , 19. 06. 2016. год.   до   8,00 часова

-         Незванични резултати завршног испита на огласној табли школе (из српског, математике и комбиновани тест)

Понедељак , 20. 06. 2016. год. од 8,00 – 16,00 часова

Ученици подносе писмени приговор комисији основне

школе на резултате завршног испита из српског језика,  математике и комбинованог теста

Уторак, 21. 06. 2016. год   од 8,00- 16,00 часова

                   Ученици подносе писмени приговор окружној комисији

на резултате испита из српског језика , математике и комбиновани тест

Петак, 24. 06. 2016. год до  8,00 часова

                   Објављивање коначних резултата завршног испита

 

 СУБОТА, 25. 06. 2016. год.

ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ   ЖЕЉА

  • понети са собом КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ (уколико га имате), хемијску оловку о обавезно долазе родитељ и ученик. Може се користити и сајт школе на коме постоји електронска верзија конкурса за упис. Родитељ мора да потпише листу жеља свог детета.
  • уколико ученик нема конкурс, погледати на огласној табли школе шифре за занимања или позајмити конкурс и на помоћном папиру извући ТАЧНЕ ШИФРЕ ШКОЛА И ЊИХОВЕ НАЗИВЕ КОЈИ ЋЕ СЕ НАЛАЗИТИ НА ЛИСТИ ЖЕЉА пре самог попуњавања у школи

 

 Субота , 25. 06. 2016. год. у  8,00 часова

                       Сви ученици 8-1 и 8-2   заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу

 

   Субота , 25. 06. 2016. год. у 10,00 часова

                     Сви ученици 8-3 и 8-4   и УЧЕНИЦИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу

  

Четвртак, 30. јуни. 2016. год. од 8,00 сати

                   Проверавање листе жеља на огласној табли школе ( да ли су правилно пренети подаци са листе жеља сваког детета у централни републички списак пре коначног распоређивања ученика по средњим школама )

 

Четвртак , 30. јуни 2016. год. од 8,00 – 15,00 сати

                   Подношење приговора на објављене листе жеља

 

      Понедељак, 4. 07. 2016. од 8,00 сати

Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима

 

       Уторак и среда , 5. и 6. јул 2016. од 8,00 – 15,00 сати

                 Подношење оригиналних докумената и упис у средње школе     – ПРВИ УПИСНИ КРУГ

Уторак, 5. јулнераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају слободних места                 од 8,00 – 15,00 сати

       Петак, 8. јул – упис ученика у средње школе – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ ОД 8,00 – 15,00 сати

    Подношење докумената за упис у средњу школу

За упис је потребно:

  • Пријава за упис у средњу школу (налази се примерак у конкурсу или купује у књижари)
  • Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и   васпитању односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Извод из матичне књиге рођених ( родни лист ) – може бити старији од 6 месеци
  • Лекарско уверење (за све школе осим гимназије)

За уплату коју треба извршити за упис у средњу школу информисати се у средњој школи коју уписујете.

 

Уписна комисија

ОШ „Анта Богићевић“

                                                                                                      Л О З Н И Ц А