Пројекат Бесплатни уџбеници за школску 2016/17. годину

Министарство просвете науке и технолошког развоја, у складу са чланом 9. Закона о уџбеницима припрема акт Владе о реализацији пројекта “ Бесплатни уџбеници за школску 2016/17. годину“, у оквиру којег ће највећи део средстава бити утрошен за финансирање набавке и доделе  уџбеника за ученике кориснике новчане социјалне помоћи.

Потребно је да се обавесте родитељи / старатељи ових ученика до 13.05.2016.

 1. Заинтересовани родитељи се пријављују разредном старешини

( најкасније до 17. маја)

Добиће од разредног старешине образац ПРИЈАВЕ као и САГЛАСНОСТ коју треба да попуне

 2. Након прибављања података од родитеља односно старатеља ученика школа доставља Министарству прелиминарне податке, најкасније до 20. 05. 2016. године.

 3. Важно је рећи, да ученици чији родитељи не доставе ПОТВРДУ надлежног органа социјалне заштите о томе да су корисницииновчане социјалне помоћинеће моћи да добију бесплатне уџбенике.

______________________________________________________

За РОДИТЕЉЕ/ СТАРАТЕЉЕ

 1. Образац ПРИЈАВЕ

 2. Образац САГЛАСНОСТИ

 3. ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И ПОТВРДУ ДА СУ КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ из Центра за социјални рад

4.Решење којим се приказује право на новчану социјалну помоћ

 Податке из прелиминарног списка са документацијом надлежног органа социјалне заштите који су доставили родитељи школа доставља Министарству. Министарство ће обавестити школе о предметима и уџбеничким јединицама који ће бити додељени ученицима у оквиру пројекта “ Бесплатни уџбеници“.

  Образац пријаве на конкурс и сагласности родитеља можете преузети овде

besplatni udžbenici1