Осигурање ученика

Осигурање за ученике може се уплатити до среде 8.10. 2014. године.uplatnica

Уплатнице донети одељењском старешини најкасније до среде.

Уплатнице попунити на следећи начин

Позив на број за одређено одељење пронаћи на следећем линку

popunjavanje uplatnicepopunjavanje uplatnice