Стварање подстицајног окружења за учење

У среду 6.  априла у нашој школи у  веома пријатној и кретивној атмосфери одржана је радионица посвећена партнерској сарадњи родитеља / старатеља и просветних радника. Радионица у којој је учестовало петнаест родитеља и петнаест наставника је прва од четири које су планиране за основне школе у ​​Лозници. Циљеви радионица које су део пројекта УНИЦЕФ-а и Фонда за отворено друштво, су јачање  међусобна и размена мишљења о тренутном  стању у области сарадње породице и школе;  подстицање наставника и родитеља на сагледавање форми и активности сарадње породице и школе који би могли допринети унапређивању сарадње на нивоу школе,  дефинисање  будућих, одрживих партнерских облика сарадње родитеља и школе кроз излиставање конкретних активности, начина и рокова њиховог спровођења, формирање тима за сарадњу са породицом у школи, подстицање заинтересованих родитеља и наставника да се укључе у клуб сарадње на нивоу нашег града.

Током децембра прошле године наставници и родитељи широм Србије су позвани да заједнички учествују на конкурсу ,, Образовање за 5+ „у организацији УНИЦЕФ-а Србија и Фонда за отворено друштво. Приликом  аплицирања требало је образложити учешће на конкурсу  и одговорити на низ питања везаних за образовање и личне ставове за које се залаже кандидат када је у питању локална заједница. На конкурс се јавило 600 кандидата из целе Србије и селекцијом је изабрано 50, међу којима су два просветна радника из ОШ „Анта Богићевић“ и два родитеља.  Њиховим ангажовањем  Лозница је укључена у пројекат који се реализује у још десет градова у Србији. Циљ програма је оснаживање просветних радника и родитеља да развију партнерство и   ојачају свој утицај на школском, општинском и националном нивоу. Партнерски односи породице и васпитно-образовне установе могу да се реализују  кроз различита подручја и облике сарадње, чиме се постиже боље разумевање породице, њених потреба или и подршка породици за креирање подстицајног окружења за учење (развијањем ефикасних форми двосмерне комуникације за размену информација о програму, учењу и напретку детета; oмогућава се волонтирање родитеља као подршка школи, програму и деци   …).

Пројекат се реализује у Лозници до  28.јуна у четири школе кроз дуже различитих активности а на крају ће на нивоу града бити основан Клуб партнерства за образовање. Да би се све ово остварило , Фондација за отворено друштво и УНИЦЕФ-у започели су процес оснивања националне Асоцијације наставника и родитеља, а крајњи циљ је да свако у систему образовања буде одговоран за свој рад.

I radionica (1) I radionica (2) I radionica (3) I radionica (4) I radionica (5) I radionica (6) I radionica (7) I radionica (8) I radionica (9) I radionica (10)