ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2016/17.ГОДИНЕ

У први разред школске 2016/2017. године уписују се деца рођена 2009. године и деца рођена у јануару и фебруару  2010. године ( до 1.03.2010.) . Редован упис ће се обавити 28. 29. и 30. марта 2016. у просторијама школе (стара школска зграда на спрату) у времену од 8-12 сати и од 15-18 сати.

Приликом уписа потребна су следећа документа:

  1. Извод из матичне књиге рођених (читка копија или оригинал)

  2. Здравствена књижица детета -због прегледа код школског зубара

Изузетно у први разред основне школе могу се уписати и деца рођена до 31. августа 2010. године (старости од 6 до 6 и по година) уколико су деца прошла припремни предшколски програм и уколико су психосоцијално зрела за полазак у школу. Захтев се подноси школској комисији за упис у истим терминима када и редован упис деце ( 28.-30. марта 2016. ).

                Неке од потребних информација родитељима:

*образац за конкурсање за „пројекат-бесплатни уџбеници родитељи ће све  информације добити у школи у периоду од 4. -6. МАЈА 2016. код школског педагога;

*  термине за здравствене прегледе деце родитељи ће добити на кућну адресу ( уколико не добију потребно је обратити се изабраном лекару) ;

*потврду о похађању предшколског програма родитељи ће донети када се буде организовала „мала школа“;

* све остале информације родитељи могу добити од уписне комисије приликом уписа детета

ЖЕЛИМО ДА НАША ШКОЛА БУДЕ ДЕО ВАШЕГ ОДРАСТАЊА И РАЗВОЈА КАО И ПРЕТХОДНИХ 221 ГЕНЕРАЦИЈА !

                                                   Колектив  ОШ „Анта Богићевић“ Лозница

prvaci