Инфо линија за родитеље – подршка инклузивном образовању

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија УНИЦЕФ-а за Србију подржали су пројекат „Инфо-линија за родитеље – подршка инклузивном образовању“ организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали која преко десет година врши услуге професионалног и бесплатног саветовања родитеља, посебно родитеља деце/ученика са сметњама у развоју.

Резултати мониторинга и евалуације инклузивног образовања указују да су родитељи недовољно информисани и имају велике дилеме и нејасноће у тумачењу закона и подзаконских аката у процесу остваривања права на образовање своје деце.
Увођење инфо-линије треба да допринесе повећаном и квалитетном укључивању родитеља у образовно-васпитни процес и развоју инклузивног образовања.

Инфо-линија 0800 100 121 ће бити активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова.

На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:

  • законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну инклузију;
  • мерама и активностима које треба да обезбеде квалитетно образовање и васпитање деце/ученика;
  • мерама додатне подршке за децу/ученике и породицу и начинима за њихово остваривање;
  • корисној литератури о инклузивном образовању и примерима добре праксе.

Одговори на најчешће постављана питања биће објављени на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја званичној странци (пратите линк) Групе за социјалну инклузију.

Све информације добијене од корисника преко инфо-линије биће чуване у складу са Законом о заштити података о личности.

Flajer-inkluzija-FINAL.pdf2_aaa