Распоред  часова за немачки језик

Наша школа је од ове године по први пут организовала , за ученике који то  желе, да могу да уче и немачки језик уз енглески и француски који се као обавезни и   изборни  страни језици већ изучавају у нашој школи . Срећни смо што смо пружили могућност ученицима да факултативним програмом наставе немачког језика прошире своја знања и интересовања. У Томе ће им помоћи  професори Јованка Милер и Оливера Чикарић.Од првог октобра , дакле , школа смо у којој се  изучавају  ТРИ СТРАНА језика.

Часови ће се организовати у просторијама старе школске зграде.

Настава ће се одвијати у “ блок“ часовима  ( по два часа) по ротирајућем распореду група по месецима.

________  ______ __ _______ _____ _______ _8_ _2_