Пилот пројекат ,,Промоција олимпијских вредности: поштовање, пријатељство и изузетност”

Завршни рад… https://www.youtube.com/watch?v=xadtaQBhE3o

- Како је изгледао Олимпијски дан у вашој школи?

 • Спортски, олимпијски дан протекао у игри, креативним и музичким активностима.

- Које све активностии су реализоване?

 • Током трајања пројекта реализоване су следеће активности:

ü  радионице о олимпијским вредностима на часовима ОС и грађанског васпитања,

ü  упознавање могућности апликација (интерактивни алати) са постера,

ü  креативне радионице-олимпијски симболи, олимпијске дисциплине, рециклажа…

ü  музичке радионице,

- Ко су били учесници?

 • Учесници су били ученици 4. и 5. разреда, њихове одељењске старешине, као и предметни наставници.

- Које теме су обрађиване?

 • ОЗ (Пријатељство, толеранција, ферплеј…)-одељењске старешине 4. и 5. р.
 • Олимпијске вредности –упознавање и промовисање, радионица (упорност, поштење, изузетност,…)- грађанско васп
 • Упознавање дигиталног едукативног материјала -скенирање кодова за апликације („Тренинго”, Map App-физичко, информатика
 • Олимпизам (настанак олимпијског покрета, историја ОИ, развој олимпизма…) ОС, историја
 • Олимпијски симболи, физичко васпитање, изборни програми,секције

- Да ли је организовано неко такмичење, приредба или нека церемонија?

 • У току трајања пројекта више пута организоване одељењске штафетне и елементарне игре спретности и брзине, едукативне и креативне радионице.

- Да ли су олимпијске вредности промовисане кроз спорт, музику, поезију, плес,

уметност или екологију?

 • Да, већ дуги низ година школа кроз различите наставне предмете развија моралне вредности својих ученика, као што су поштовање, пријатељство, толеранција, ферплеј и тако подстиче своју васпитну функцију.

- Кроз које предмете сте реализовали пилот пројекат?

 • Реализоване пројектне активности обухваћене предметима:

ü  ЧОС,

ü  физичко и здравствено васпитање,

ü  грађанско васпитање,

ü  музичка и ликовна култура

ü  еколигија-изборни предмет…