БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2023/24.

Циљ је да се у школској 2023/2024. години, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике , полазнике и установе, обезбеде БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ за што већи број ученика основних школа.

Директор и запослени у школи одговорни су за благовремено обавештавање свих родитеља, законских заступника ученика, прикупљање документације, унос и тачност унетих података.

КО ИМА ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ?

  1. Ученици из социјално/ материјално угрожених породица

 ( примаоци новчане социјалне помоћи)

  1. Ученици са којима се ради по ИОП-у 1, 2 и ИОП-у 3
  2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који се образују по ИОП-у , а потребни су им прилагођени уџбеници као и ученици са којима се не ради по ИОП-у а којима је потребно прилагођавање: Брајево писмо, увећан фонт, електронски формат
  3. Ученици који су у породици треће и свако наредно рођено  дете у систему образовања и васпитања
  4. Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику

ШТА СЕ ШКОЛИ ДОСТАВЉА ?

ОСНОВ ДОКУМЕНТАЦИЈА НАПОМЕНА
1. Ученици из социјално/ материјално угрожених породица Решење- копија Центра за социјални рад којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи Одељењски старешина прикупља решења од родитеља ученика, ученика
2. Ученици са којима се ради по ИОП-у 1, 2 и ИОП-у 3

 

Није потребна документација Одељењски старешина само уноси име и презиме у збирну табелу
  1. Ученици који су упородици треће и свако наредно рођено  дете у систему образовања и васпитања

 

Потврде ( две…) о својству ученика  из друге школе, или са факултета Ако су ученици наше школе само у табели навести  у ком одељењу су им старији брат , сестра и није потребно вадити потврду у школи

Рок за достављање документације школи је најкасније   7. април.

ОШ „ Анта Богићевић“