Почетак наставе у другом полугодишту

Од понедељка , 24.01. 2022. године крећемо у школу према вама већ познатим моделима наставе.

Први модел непосредне наставе ће се примењивати за ученике од I до IV разреда.

Други модел организације наставе од 24.01.2022. године примењиваће се за ученике од V до VIII разреда.

Група А и Б ће се смењивати. Група А је понедељком, средом и петком у школи. Група Б уторком и четвртком.

Следеће седмице распоред група се ротира…Б је понедељком, средом и петком у школи, а група А уторком и четвртком.

У свакој учионици су постављене камере. Тако да је омогућено да истовремено и група која је кући  прати наставу у реалном времену ( улазе у гугл учионицу свог одељењског старешине).

 

Распоред смена у јануару и фебруару је следећи:

- Прва смена су ученици: I III V и VII разреда, а

- Друга смена су ученици II  IV  VI и VIII разреда

Имајући у води тренутну епидемиолошку ситуацију употреба заштитних маски је за све запослене, ученике и трећа лица ОБАВЕЗНА.

Маске се носе од момента уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта.

(Изузетак су само особе са бронхијалном астмом или где постоје други здравствено оправдани разлози)

У Прилогу су подаци, сва неопходна објашњења за све са којима се треба упознати.

Срдачно, Весна Панић, директор школе

 

Odluka Tima 20.01.2022

Izmena Priloga 7 SMU_mera karantina za bliske kontakte COVID19 slucaja_final za distribuciju 18012022

Izmena Priloga 16 SMU_ izolacija 17012022 FINAL za distribuciju