БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ  – ЧАСОВИ ОС У ШЕСТИМ РАЗРЕДИМА

У оквиру плана рада ОС и ОЗ  у шестом разреду у овом периоду је планирано упознавање са Болестима зависности – облицима, њиховим значењем, основним карактеристикама и  факторима који су утичу на наше понашање одбијања или експериментисања и прихватања ових непожељних облика понашања.

Циљ је да се ученици упознају са алкохолизмом, никотинском зависношћу, зависношћу од интернета , зависношћу од употребе различитих психоактивних супстанци као и коцком. Планирали смо да то реализујемо на нешто другачији начин. Ученици су по групама имали задатак на направе презентацију о сваком од ових облика зависности ( кратку, јасну, са суштинским информацијама и адекватним примерима) , користећи информације са сајта „Ти одлучи“.  Како би обезбедили пажљиво слушање док групе излажу,  једна група је имала задатак да направи квиз питања и организује кратко такмичење у одељењу о овој теми. У овом делу припреме ОС Јустина Ћосић, Ана Николић, Зорица Вранковић, Душко Бојић заједно са шк. психологом су успешно одрадили свој део активности.

Ученици су се заиста потрудили, припремили и врло ефектно своје другове упознали са овим присутним, а изузетно непожељним облицима понашања која урушавају лични интегритет и доводе до значајних негативних последица како код појединца, тако и његовог непосредног окружења ( превасходно комплетне породице).

Fotografija bol zav 3 (1) Radionica bol zav 1 Radionica bol zav 2 Radionica bol zav