„ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ“

ОБУКА ЗА РАЗВИЈАЊЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ „ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ“

У РАЗРЕДНОЈ И ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ

Веома је важно да ученици своја знања из школе  примене у свакодневном животу. Учимо различите предмете, али је смисао у њиховом повезивању и међусобној условљености. Све што учимо у школи треба да буде употребљиво у животу, а да би тако било наставници им морају помоћи да повежу  садржаје из различитих предмета,  изграде систем појмова  на који ће они надограђивати своја будућа знања.

Одговоре на питања:

ЗАШТО је важно јести здраву храну?

ЗАШТО је важно да се сачувам од заразних болести?

 ЗАШТО је важно  бити одговоран према својој околини?

ЗАШТО је  бавити се спортом и изабрати здрав стил живота?

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО  не користити супстанце које на било који начин могу да наруше  моје  физичко и психичко здравље ?

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО да  умем  да пружим прву помоћ?  …

можемо добити само повезивањем знања из  биологије, физичког и здравственог васпитања, хемије, света око нас, природе и друштва, физике, српског језика, страних језика, веронауке, музичке културе, ликовне културе …. скоро свих премета. И то је суштина развијања МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ.  Данас, изузетно актуелне. Није довољно да дете  ЗНА газирна пића нису здрава  ВЕЋ  ако РАЗУМЕ  ЗАШТО , А КАО ПОСЛЕДИЦУ ТОГА   КОНЗУМИРА ШТО МАЊЕ ОВИХ НАПИТАКА.

Министарство просвете је организовало обуку за стручне сараднике током јула месеца о начинима рада на развијању ове МПК и обезбеђени су неки од потребних материјала.

           Гордана Марковић-Сакић, школски психолог, је у понедељак, 23. 08 2021. водила обуку за наставнике у разредној настави и 30. 08. 2021. за наставнике у предметној настави. Наставници на обуци су представили неочекивано пуно идеја на које СВЕ начине се могу повезати знања из различитих предмета и упутити децу у изузтно важан животни задатак- ОЧУВАЊЕ  СОПСТВЕНОГ ЗДРАВЉА И ЗДРАВЉА  ЉУДИ У ЊИХОВОМ ОКРУЖЕЊУ. 

            Наставници су на обуци осмислили активности, дефинисали циљеве, исходе и кораке у рализацији, а током септембра ће то и практично испробати.

Пожелимо много практичних знања, умења и вештина потребних у свакодневном животу нашим ученицима и у овој школској години !

obuka nastavnici zdravlje 2 obuka nastavnici zdravlje 4 obuka nastavnici zdravlje 5 obuka ucitelji zdravlje 2 obuka ucitelji zdravlje 5 obuka ucitelji zdravlje 6 obuka učitelji zdravlje 1