РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД

Обавештавамо вас де ће се родитељски састанци за први и пети разред одржати 31.8.2021. по следећем распореду:

ПРВИ РАЗРЕД

Време одржавања 31.8.2008. у : Место одржавања :
1-1 у 15:00 Учионица бр.1 стара школа
1-2 у 15:00 Учионица бр.5 стара школа
1-3 у 16:00 Учионица бр.8 стара школа
1-4 у 16:00 Учионица бр.2 стара школа

 ПЕТИ РАЗРЕД

  Време одржавања 31.08.2021. у: Место одржавања :
5-1   у 14:30  Учионица бр.2 нова школа
5-2   у 15:00 Учионица бр.2 нова школа
5-3   у 15:30 Учионица бр.2 нова школа
5-4   у 16:00 Учионица бр.2 нова школа

Учитељице и разредне старешине ће обавестити ученике.