Правилник о упису у средњу школу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Правилник о упису ученика у средњу школу којим се утврђују: мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу, садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа кандидата на такмичењима у основној школи и врсте такмичења у основној школи чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања.

Правилник о упису у средњу школу  можете погледати  ОВДЕ.