БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛКУ ГОДИНУ- за 2021/22. годину

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛКУ ГОДИНУ- за 2021/22. годину

Циљ Министарства просвете, науке и технолошког развоја је да за наредну школску годину обезбеди што већи број средстава за НАБАВКУ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА за што већи број ученика основних школа.
НАШ ЗАДАТАК ЈЕ ДА НА ВРЕМЕ ОБАВЕСТИМО О ОВОМЕ И УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ.
Ко има право на БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ?
1. Ученици из социјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи)
2. Ученици по ИОП-у
3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
4. Ученици који су у породици треће или свако наредно дете рођено дете које је у систему школовања ( средња школа, факултет),
Шта се школи доставља као доказ о испуњености услова ?


Доставља се следећа документација:

Копија РЕШЕЊА  Центра за социјални рад  којом се утврђује право на остваривање социјалне помоћи 1.Ученици из социјално угрожених породица
Не треба ништа/ школа поседује 2.Ученици по ИОП-у
Не треба ништа/ школа поседује 3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
Потврда / образовно- васпитне установе о својству ученика због остваривања права на бесплатне уџбенике 4.Ученици који су у породици треће или свако наредно дете рођено дете које је у систему школовања ( средња школа, факултет), Потврду за ученике наше школе није потребно вадити/ већ на збирним листама које наставници добију потребно је само навести да су брат или сестра ученици нпр 2. и 4. разреда код одељењског старешине ( име и презиме одељењског старешине)

 

До када Потврде, фотокопије Решања ?
1.РОК ЗА РОДИТЕЉЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА : ПОТВРДА ИЛИ РЕШЕЊА ОД ЈЕ 19. ФЕБРУАР
2. Рок за наставнике да предају комплетно прикупљену документацију и ПОПУЊЕНУ ЗБИРНУ ТАБЕЛУ ЈЕ 22. ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ
Због даљих послова, важно нам је да се придржавамо договорених рокова и да свако дете које има ПРАВО да добије БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ТО ПРАВО И ОСТВАРИ.