ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА УЧЕНИЦИМА ШКОЛЕ

Првобитни план поделе ђачких књижица је промењен.
Тако да ћемо у седмици након завршетка наставе, према Упутству Министарства просвете , науке и технолошког развоја , дел. број 601-00-00021/12/20-15  од 15. 12. 2020. године ученицима школе поделити ђачке књижице по следећем распореду:

у среду, 23.12.2020. године у 10,00 часова,  сви ученици од 1- 4 разреда  ( група А)

                                                у 10,30 часова,  сви ученици  од 1- 4 разреда ( Група Б)

Књижице се деле у учионицама у којима је и до сада реализована  настава према распореду учионица од 1-4. разреда.

у четвртак,     24. 12. 2020. у 10 часова, сви ученици   од 5- 8. разреда  ( група А)

                              24. 12.2020. у 10,30 часова, сви ученици од 5- 8. разреда ( група Б)

Ученици сваког одељења по књижице долазе у групама. Група А у 10,00 часова и група Б у 10.30 ( групе морају бити одвојене као и до сада.

 РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА ПОДЕЛУ ЂАЧКИХ КНЈИЖИЦА за ученике од 5- 8-ог разреда:

5-1 учионица 1 старе школе

5-2 учионица 2 старе школе

5-3 учионица 3 старе школе

5-4 учионица 4 старе школе

6-1 учионица 5 старе школе

6-2 учионица 6 старе школе

6-3 учионица 7 старе школе

6-4 учионица 8 старе школе

7-1 учионица 1 нове школе

7-2 учионица 2 нове школе

7-3 учионица 3 нове школе

8-1 учионица 4 нове школе

8-2 учионица 5 нове школе

8-3 учионица  6 нове школе

8-4 учионица 7 нове школе

Обавештавају се ученици да при доласку у школу и даље важе мере заштите и безбедности свих  па је потребно понети маску  и придржавати се свих упутстава која су раније дата.

Након завршетка овог полугодишта, драги наши ученици, желимо вам да се одморите добро и да у срећи и здрављу проведете празнике који се ближе.

 

Срећно!!!