Термини родитељских састанака ученика првог и петог разреда

РАСПОРЕДИ САСТАНАКА РОДИТЕЉА/УЧЕНИКА ЗА ПОНЕДЕЉАК 31.08. 2020. ГОДИНЕ

ПРВИ РАЗРЕДИ

I-1– стара школа -Родитељи и ученици, од 13,00-13,30
I-2- стара школа-Родитељи и ученици, од 14,00- 14,30
I-3- стара школа -Родитељи и ученици, од 15,00- 15,30

ПЕТИ РАЗРЕДИ

V-1 – нова школа – хол -Само родитељи, од 15,00- 15,30
V-2 – нова школа- хол -Само родитељи, од 15,45- 16,15
V-3 – нова школа- хол -Само родитељи, од 16,30- 17,00
V-4- нова школа- хол -Само родитељи, од 17,15- 17,45