Промена календара образовно васпитног рада

Дошло је до измене календара образовно васпитног рада у основној и среднјој школи  

Погледајте овде на следећем линку:

Promena-kalendara-obrazovno-vaspitnog-rada-u-osnovnoj-i-srednjoj-skoli.pdf

Untitled