ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  РОДИТЕЉЕ- УПЛАТЕ ЗА НАСТАВУ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ

Дана 16.03.2020. године ступила је на снагу Уредба Владе Републике Србије којом се уређује посебан начин  и организација рада послодаваца на територији Републике Србије за време ванредног стања, уведеног како би се зауставило ширење пандемије Корона вируса у земљи.

Због неопходне другачије организације рада запослених у школи и услова под којима се ради

СВЕ  ИСПЛАТЕ – ПОВРАЋАЈ НОВЦА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ  И  НАСТАВУ  У ПРИРОДИ  БИЋЕ  МОГУЋЕ ОДМАХ  ПО  УКИДАЊУ  ВАНРЕДНОГ СТАЊА