Обавештење о упису деце у први разред

 

s1

 

 

 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД        

                            
У први разред школске 2020/2021. године уписују се деца рођена 2013. године и деца рођена у јануару и фебруару  2014. године . Редован упис ће се обавити 18. 19. и 20. марта 2020. у просторијама школе (стара школска зграда на спрату) у времену од 8-12 сати и од 15-18 сати.

 Приликом уписа потребна су следећа документа:

  1. Здравствена књижица детета – за преглед код школског зубара;
  2. Лична карта једног родитеља ( пребивалиште);

Није потребно доносити Извод из матичне књиге рођених за дете.

Изузетно, у први разред основне школе могу се уписати и деца рођена до 31. августа 2014. године (старости од 6 до 6 и по година) уколико су прошла припремни предшколски програм и уколико су психосоцијално зрела за полазак у школу. Захтев се подноси школској комисији за упис у истим терминима када и редован упис деце ( 18.-20. марта 2020.).

                           Неке од потребних информација родитељима:

*обавештење о условима за добијање бесплатних уџбеника родитељи ће добити у школи приликом уписа детета ;

* термине за здравствене прегледе деце родитељи ће добити на кућну адресу( уколико не добију потребно је обратити се изабраном лекару) ;

*потврду о похађању предшколског програма родитељи ће донети на почетку школске године;

* све остале информације родитељи ће добити од уписне комисије приликом уписа детета

                                                                                                        Колектив ОШ „Анта Богићевић“