ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ

ОШ „Анта Богићевић“    Лозница                                                         

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ

                                                                       Поштовани  родитељи и колеге,

Од ове школске године, а у складу са чланом 48. Закона о основном образовању и васпитању,  у нашој школи је формиран тим за сарадњу са породицом.

Задатак овог Тима, између осталог, да поспеши и унапреди сарадњу и координацију родитеља с једне, и наставника с друге стране, у јединственом  васпитно – образовном раду; затим да обезбеди информисаност родитеља о променама  у које се остварују у школи, као и да унапреди сарадњу на релацији родитељ-школа,посебно на темама битним за васпитно-образовни рад и развој ученика.

Тим за сарадњу са породицом позива све родитеље да помогну Тиму својим конструктивним предлозима како би се унапредила наша сарадња и обезбедио бољи успех наше деце.

Чланови Тима су на располагању родитељима за сваку врсту консултација и предлога.

Заказујем други састанак  Тима за сарадњу са породицом (родитељима),   у

ПЕТАК , 22.4. 2016. године,  са почетком у 17.00 часова, у старој школској згради (учионица број  8)

Предлажем следећи Дневни ред:

  1. Отворена врата

Наши предлози активности за мај су:

-Упознавање родитеља са новим облицима информисања (флајер), групним (инфо- табла, сајт школе) ОБЛАСТ ИНФОРМИСАЊА

-Одржавање два угледна часа у предметној настави (родитељи и наставници)УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОЦЕС УЧЕЊА

-Трибина “Дете-рачунар-безбедност“ (Гоца, Вања)

-Организовање планинарско-бициклистичке секције (здравији начин живота“ Бициклом кроз село“) УКЉУЧИВАЊЕ У ВАНАНСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Наши предлози активности за јун:

-Фудбалски турнир (родитељи-наставници- ученици) УКЉУЧИВАЊЕ У ВАНАНСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

 

  1. Дискусија

 

Очекујемо Вас уз позитивне вибрације! J

С ̓ поштовањем

                                                                                                   Кординатор тима за сарадњу са породицом

                                                                                                                      Јелена М. Алексић, наставник

 

 

    Чланови Тима:

1.  Весна Перић, родитељ

2.  Цветановић Марина, родитељ

4.  Марковић   Стојанка , родитељ

5.  Митровић  Нада, родитељ

6. Павловић Светлана, наставник

6.  Џиновић Весна, наставник

7.  Митровић  Љиљана, наставник

8.  Панић Весна, директор

9.  Јеремић Вања, педагог

10.  Марковић-Сакић Гордана, психолог