Петочлана екипа наше школе   акредитовала је online семинар кат. бр.  445, К2, П6 – трајање 3 недеље, 24 бода СУ.

Врло су важна, међусобно повезана два аспекта овог  семинара:

  • Технички – где практично овладавамо израдом ових наставних средстава
  • Теоријски – семинар је заснован на концепцији пројекта „Активно учење/настава“

Током овог семинара научићемо како  да мотивацију ученика за учење и њихову активност на часу подигнемо на виши ниво, овладаћемо техником израде интерактивнe укрштеницe, асоцијацијe, квизa знања и упознати користан алат за учење WebQuest-a који нам може помоћи приликом осмишљавања различитих истраживачких активности ученика. Такође, желимо и да наставнике подстакнемо да у овим игроликим активностима постављају захтеве који се односе на више менталне активности ученика.Велика предност online семинара управо је могућност да радите сопственим темпом, како и колико Вама одговара.

 

                                                                                                          Упутство за кретање по електронској учионици:

        

За питања и пријаве:   rcsabac@gmail.com    lala966@yahoo.com   nikolicd25@yahoo.com        

Појединачне и групне пријаве могу се обавити на горе споменуте мејл адресе или попуњавањем УПИТНИКА.