Извод из записника са прве седнице Савета родитеља, одржане: 10.09.2019.

Записник са прве седнице Савета родитеља ОШ „ Анта Богићевић“ , Лозница; одржане: 10.09.2019.

Првој , Конститутивној седници Савета родитеља је присуствовало 28 родитеља. Одељењска заједница 2-2  није имала свог представника. Седници Савета су присустваовали и Ненад Гајић- наставник математике, Драгица Мишић наставница математике, Србијана Остојић- учитељица и Драгана Савић- учитељица као  директор школе- Весна Панић

Седници Савета родитеља је предложен следећи

Дневни ред:

1.Конституисање Савета родитеља  за ову школску годину

2. Усвајање Годишњег програма рада Савета родитеља  за школску 2019/20. годину

3.Извештај директора о раду школе у школској 2018/19. годину

4. Упознавање са Годишњим планом рада школе за 2019/20. годину

5. Давање сагласности за програм извођења екскурзија и наставе у природи у овој школској години

6. Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика

7. Предлози школе о намени и коришћењу ученичких средстава

8. Предлози учешћа родитеља у тимовима и комисијама школе

9. Предлог за избор представника родитеља за комисију за јавну набавку за намирнице

10. Прослава Дана школе

11. Текућа питања

1. У складу са Пословником о раду Савета родитеља ОШ“ Анта Богићевић“ , седница је отпочела предвиђеним начином конституисања Савета родитеља.Родитељи су упознати са делокругом рада Савета родитеља и ставовима из Закона о основама система образовања и васпитања који се односе на рад овог органа школе.Прочитан је Пословник о раду Савета родитеља. Родитељи су се представили и упознали , а потом се прешло на предлагање за председника Савета родитеља у овој школској години. Предложени кандидати су били: Жарко Катанић, Драгана Пуртић,Маријана Петровић и Ђорђе Костадиновић. Родитељи су приступили гласању. Након избројаних гласова констатовано је да је Савет конституисан избором председника и његовог заменика. Савет има 29 чланова, а на седници је гласало њих 27. док је један остао уздржан.Тако да је:

Закључак: Након гласања родитељи су за председника  Савета родитеља изабрали Жарка Катинића, а за његовог заменика Ђорђа Костадиновића.

2. Усвојен је Годишњи Програм рада Савета родитеља. Родитељи нису имали предлога за допуне или измене.

Закључак: Родитељи су се сложили са предложеним Планом и програмом рада Савета родитеља.

3. Директор школе је упознала родитеље са деловима Извештаја о раду школе у протеклој школској години. Интересовао их је рад Савета родитеља  и предлози за рад у овој школској години, као и резултати ученика, упис ученика у средње школе, резултати самовредновања, и основни закључци о раду у протеклој години.Било је говора о АМРЕС- мрежи која је током лета уведена у школу, радовима који су током лета завршени. Урађени су плафони у старој згради и расвета у учионицама старе зграде, пројекту који је током августа послат Канцеларији за јавна улагања Вледе Републике Србије , а односи се на реконструкцију новије школске зграде.

4.Савет родитеља је упознат са Годишњим планом рада школе за ову школску годину. Посебно је било говора о кадровским ресурсима у овој години, материјалним , пројектима у које је школа укључена, тимовима , стручним активима и комисијама школе њиховим задацима и циљевима рада.Од ове годинне новине су: ЕС-дневник, Е-библиотека, Е-упис ђака првака, Амрес мрежа.

5. Родитељима је дат предлог Плана извођења екскурзија и наставе у природи.

ГЕНЕРАЦИЈСКИ ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА

Разред Трајање М а р ш р у т а Обилазак Време
I разр. 1 дан Лозница- Шабац-Засавица Посета позоришту у Шапцу и Старом граду, одлазак до Засавице друго полугодиште
II разр. 1 дан Лозница-Ваљево-Лелић-Бранковина–Лозница Обилазак Ваљева- старог дела под називом Тешњар, новог дела града, центра, споменик Десанке Максимовић и посета Бранковини ( школа, музеј, библиотека) друго полугодиште
III разр.  1 дан Лозница-Београд-Лозница Ваздухопловни музеј, зоо- врт, Калемегдан, музеј хлеба у Пећинцима друго полугодиште
IV разр. 1 дан Лозница- Нови Сад- Лозница Посета манастиру Ново Хопово, у Сремској Каменици посета родне куће Јована Ј. Змаја,Петроварадин, посета природњачком музеју, вожња возићем и шетња Змај Јовином и Дунавским парком друго поугодиште
Vразр. 2 дан 1. данЛозница-Соко Град- Шарган ,Дрвенград- Златибор( преноћиште)

 

Манастир Соко Град; Дрвенград и пратећи објекти,вожња Шарганом,    

 

2. дан

Стопића пећина, шетња Златибором, обилазак културно- историјских споменика, манастир Рача

друго полугодиште 
2. данЗлатибор: Стопића пећина, -Кадињача- Бајина Башта( Манастир Рача)  
VIразр. 2 дана 1.Лозница-Фрушка гора-дворац Дунђерски- Палић- Сомбор    ( преноћиште) Фрушка гора ( пауза), дворац Дунђерски,-Палићко језеро, зоо врт,Сомбор(преноћиште) друго полугодиште
    2. Сомбор- Врдник- Лозница Градска кућа у Сомбору, Галерија Милана Коњовића, кућа Лазе Костића- ручак- Врдник (манастир сремска Раваница)- Лозница друго полугодиште
VII раз  2 дана 1. дан:Лозница- Ваљево, Аранђеловац-Топола, Деспотовац, Крагујевац (преноћиште) Ваљево(пауза)-Буковичка Бања(шетња парком)- Опленац(опленачка црква, кућа краља Петра првог)- Карађорђев конак- Крагујевац (Шумарице) друго полугодиште
    2. данДеспотовац-Београд (ауто пут) Лозница Ресавска пећина- Манасија- Деспотовац( ручак)- Раваница- Лозница друго полугодиште
VIII разр. 3 дана 1.Лозница-Београд-Смедрево- Голубац, Лепенски вир- Ђердап, Кладово(преноћиште) Лoзница- Смедерево- тврђава-Голубачка тврђава-Лепенски вир-Ђердап-Кладово  друго полугодиште, мај или јун 2020.
2.Ђердап-Неготин-Гамзиград-Зајечар-Ниш (преноћиште) 2.Ђердапска ХЕ, Мокрањчева кућа,Хајдук Вељков музеј ,Гамзиград, Зајечар ( ручак),Ниш ( преноћиште)3. Чегар, Медијана,Ћеле кула, музеј Медијана,тврђава, шетња, ручак- Јагодина зоо-врт,музеј воштаних фигура- Београд- Лозница  
3. Ниш, Јагодина- Београд- Лозница   

 

 

Настава у природи:

Време реализације Разред Место извођења наставе у природи
друго пол. I                                         Златибор
друго полугодиште II  Дивчибаре
друго полугодиште III Дивчибаре
друго полугодиште IV Златибор

Закључак: Родитељи су једногласно усвојили Годишњи план извођења екскурзија и наставе у природи.

 

6. За осигурање ученика школе родитељи су дали предлоге ко ће да буде у комисији и детаљно прочита и протумачи све понуде осигуравајућих друштава

Избор је вршила четворочлана комисија у саставу: Биљана Стевановић, Јасмина Лазић,Ђорђе Костадиновић, Никола Терзић,а осигуравајуће куће коју су доставиле понуде за осигурање ученика су биле :

-„ ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊА“,

-„ АМС осигурање“

-ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

-„ АМС осигурање“

-„Миленијум осигурање“

-“GenaraliosiguranjeSrbija“,

Комисија је образложила свој предлог и  дала родитељима на разматрање и гласање најповољнију понуду од стране GenaraliosiguranjeSrbija“.

Једногласно је прихваћен предлог комисије. Сума коју родитељи треба да уплате да би ученик био осигуран 24 сата, је 200,00 динара. Обавештење ћемо од понедељка 16. септембра упутити свим ученицима школе, а биће постављено и на сајту школе како би сви родитељи могли да изврше упла

7. Предлози родитеља о намени и коришћењу ученичких средстава су и ове године да се ученицима и родитељима којима је то потребно помогне па  тако ће два ученика 2-2  ће имати бесплатан продужени боравак, један ученик из 1-1 и један ученика из 1-3

Осим овога родитељи су на предлог родитељке из 3-4, а на Молбу мајке нашег ученика

Илије Ковачевића донело одлуку да се на нивоу школе организује хуманитарна акција и прикупљање новца за лечење нашег ученика у Холандији.Овај предлог је једногласно усвојен.

Одлучено је и да се настави акција“ Мултимедијалне учионице“ таком године.Само што је ове године приоритет прикупљање средстава за уређење мале информатике. О времену покретања акције одлучиће током године Савет родитеља па ће предлог дати Школском одбору на разматрање и усвајање.

8.Родитељи су предложили представнике Савета родитеља након што им је објашњено шта ради сваки од поменутих Тимова или комисија школе.

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА КОЈИ ЈЕ УКЉУЧЕН У РАД
1. Стручни актив за школско развојно планирање Борис Стефановић – представник локалне самоуправе, Душко Ђурић, родитељ
2. Тим за самовредновање рада школе Родитељ: Павић Дарко I-2
3.Тим за заштиту деце од дискриминације, злостављања и занемаривања Родитељ: Маја Јаковљевић II-3
4.Тим за сарадњу са породицом Јелена Петровић I-2,Оливера Марјановић II-3,Секулић Слађана III-1,Ђунић Радомир IV-1,Славица Марковић V-4,

Ивана Ђукановић VI-1,

Владислава Филиповић Трифуновић VII-4,

Драгица Капетановић VIII-2

5. Тим за инклузивно образовање Родитељ: Георгијевић Мирослава
6. Тим за ПО Родитељ: Јованка Туфегџић
7. Комисија за исхрану ученика Родитељи: Ана Ивановић и Славица Ђурђевић
8. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Родитељ: Жарко Катанић

 

Већ смо напоменули да је сарадња са родитељима веома добра и у спровођењу програма рада одељенских заједница, заштите здравља ученика, професионалне орјентације и еколошких програма. Родитељи школе су веома укључени у све организоване активности школе или су као представници својих установа присутни и  укључени у живот и рад школе.

 

  1. Предлог за избор родитеља који ће бити члан Комисије за јавну набавку за набавку намирница за школу је након предлога родитеља Стевановић Биљана – дипломирани правник. Предложени кандидат је сагласан да ове године он учествује у раду Комисије за јавне набавке.

Закључак:Члан Комисије за јавну набавку за намирнице за школу је Стевановић Биљана

 

10. Сви представници Савета родитеља су позвани на прославу поводом Дана школе.

 

11. Било је питања да ли школа може да набавља уџбенике за ученике, а било је говора и о томе како испорука поручених и плаћених уџбеника у књижарама касни.

На крају је речено да су БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ за све ученике наше школе који имају право на њих подељени ученицима у понедељак 09. септембра, дакле на самом почетку друге наставне седмице, а да сви остали ученици могу, укулико желе или имају потребу да исте и изнајме у школској библиотеци.

 

Седница Савета родитеља је завршена у 19,40.

Записничар:                                                                    Председник Савета родитеља:

_______________________                                           __________________________

Драгица Мишић                                                                    Жарко Катанић